MuhasebeMuhasebe KayıtlarıVergi

Çevre Temizlik Vergisi Gider Yazılır mı? Örnek Muhasebe Kaydı

Mükelleflerce ödenen çevre temizlik vergisi gider yazılır mı sorusunun cevabını bu yazımızda irdeleyeceğiz ve çevre temizlik vergisi muhasebe kaydı örneği ile kayıtlara nasıl alınması gerektiğini göreceğiz.

Çevre Temizlik Vergisi Gider Yazılı mı?

Vergi mükelleflerinin faaliyetlerini sürdürdükleri işyerlerine belediyeler tarafından çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilmektedir. Mükelleflerce ödenen çevre temizlik vergisinin ise gider olarak kayıtlara alınıp alınmayacağı söz konusu olmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu‘nun İndirilecek Giderler başlığı altındaki 40. maddesinin 6. bendi bu konuda bizlere yol göstermektedir. İlgili madde de;

6- İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar;

olarak belirtilerek bu maddedeki ödemeleri tevsik edici belgeler ile gider yazılabileceği kanunla sabitlenmiştir. Buradan anlaşılacağı gibi çevre temizlik vergisi gider yazılarak kurum kazancından düşülebilmektedir.

Çevre Temizlik Vergisi Cezaları Gider Yazılır mı?

Mükellefler çevre temizlik vergilerini zaman zaman geciktirebilmektedir. Bu durumda ise belediyeler gecikme zammı uygulamaktadır. Ödeme gerçekleştirildiği zaman gecikme zammını yani cezaları da ödeyen mükellefler çevre temizlik vergisi gecikme cezalarının gider yazılır mı sorusunu sorabilirler. Bu konuda ise Gelir Vergisi Kanunu’nun Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler başlıklı 41. maddesine bakılmalıdır. İlgili maddenin 6. bendinde;

Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar (Akitler ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sayılmaz.)

metni ile vergi cezalarının gider gösterilemeyeceği belirtilmiştir. Çevre temizlik vergisi ödemelerinizde eğer gecikme cezaları varsa bu tutarları Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kayıtlarınıza alabilirsiniz.

Çevre Temizlik Vergisi Muhasebe Kaydı Örnekleri

Yazımızda belirttiğimiz şekilde çevre temizlik vergisi gider yazılabilmektedir. Aşağıdaki örnekler ile de muhasebe kayıtları oluşturulabilir.

Örnek 1: İşletme 2022 yılına ait çevre temizlik vergisi olan 1.500,00 TL’yi kasadan belediye veznesine ödemiştir. (Çevre temizlik vergisi muhasebe kaydı)

HESAP KODUBORÇALACAK
770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770.01 VERGİ RESİM HARÇLAR
1.500,00 TL
100-KASA1.500,00 TL
TOPLAM TUTARLAR1.500,00 TL1.500,00 TL

Örnek 2: İşletme 2022 yılının ilk taksiti olan 800,00 TL çevre temizlik vergisini zamanında ödememiş ve yılın sonunda bu borcu kasadan ödemeye karar vermiştir. Çevre temizlik vergisine ek olarak 52,00 TL gecikme cezası ödemiştir. (Çevre temizlik vergisi gecikme zammı muhasebe kaydı)

HESAP KODUBORÇALACAK
770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770.01 VERGİ RESİM HARÇLAR
800,00 TL
770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770.02 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN VERGİ RESİM HARÇLAR
52,00 TL
950-K.K.E.G.52,00 TL
100-KASA852,00 TL
951-K.K.E.G.52,00 TL
TOPLAM TUTARLAR904,00 TL904,00 TL

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu