İş İlanları

Trabzon Üniversitesi Canlı Model Personel Alımı İlanı

Trabzon Üniversitesi sözleşmeli canlı model alım ilanını Resmi Gazetede yayınlamıştır. İlana göre 2 adet sözleşmeli Canlı Model işe alımı yapılacaktır.

Trabzon Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanı ise aşağıdaki gibidir.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek: 8’inci maddesi uyarınca
(1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
bünyesinde 2022 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla çalıştırılmak üzere
ve giderlerinin Özel Bütçeden karşılanması sureti ile 2 (İki) adet sözleşmeli Canlı Model
personeli alınacaktır.

UnvanıAdetAranan Şartlar ve Nitelikler
Canlı Model
(Erkek)
2-En az lise mezunu olmak
-KPSS şartı aranmamaktadır, adaylar mülakat sonucuna göre belirlenecektir
-Vücut bütünlüğüne sahip olmak
-Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve
dayanıklı olması (Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu ile
belgelenmesi gerekmekte olup göreve başlaması uygun görülen adaylardan
istenecektir)
-Belgelendirmek şartı ile Yükseköğretim Kurumlarında “Canlı Modellik”
deneyimine sahip olmak

AÇIKLAMALAR:
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3- Asıl ve yedek olarak yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv
araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde görevlerine başlayış işlemleri
yapılacaktır.


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün
içerisinde (mesai bitimine kadar) Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Dekanlık binasına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen
başvuru yapılacaktır.
Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, takvimde belirtilen
tarihte işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman
Üniversitemiz www.trabzon.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Kadronun 2 (İki) katı kadar
yedek belirlenecek olup asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan nitelikleri
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


İSTENEN BELGELER
• Öğrenim Belgesi (Aslı / Fotokopisi ve e-Devlet sistemi üzerinden alınan barkodlu/
karekodlu belge)
• Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
• Askerlik durum belgesi ve güncel adli sicil kaydı
• Aranan niteliklerde belirtilen canlı model olarak çalıştığına ilişkin deneyimini gösteren
belge
• Başvuru Formu
• 1 adet güncel vesikalık fotoğraf
• Sağlık kurul raporu (Göreve başlaması uygun görülen adaylardan istenecektir)


BAŞVURU TAKVİMİ:

Kadro Türüİlan Başvuru
Tarihleri
Mülakat Tarihi, Yeri ve SaatiSonuçların
Açıklanma Tarihi
Canlı Model16.02.2022-
02.03.2022
04.03.2022 / Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Dekanlık Toplantı Salonu / Saat: 13.30
07.03.2022

İlanı Resmi Gazetede Görmek için Tıklayın.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu