İş İlanları

İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı

İstanbul Arel Üniversitesi aşağıda belirtilen bölümlerde öğretim elemanı ilanını bugün yayınladı. Çeşitli bölümlerde farklı kadrolar yapılacak olan öğretim elemanı alımı ilanının detayları ise aşağıdaki gibi.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.
2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki “Aranan Nitelikler” başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;
Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini,
onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosyaya 6 adet flash bellek
(usb) ekleyerek YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir.
Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini,
onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosyaya 4 adet flash bellek (usb)
ekleyerek YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK
formatında özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ve bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 1 adet dosyaya 4 adet flash bellek (usb) ekleyerek aşağıda adresi belirtilen YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri
ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler; – Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon
numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır) –
Özgeçmiş, (YÖK Formatında) – ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan , – Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavından:Yabancı Dilde Eğitim Veren Programlara başvurularda en az 85 dil puanı. Diğer program başvurularında 50 puan, – Onaylı
lisans, yüksek lisans diplomalar, e-Devlet mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri, – Onaylı lisans Transkripti, – Nüfus cüzdanı fotokopisi, – 1 Adet
vesikalık fotoğraf, – Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.
Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları
Adres: T. C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K 34537 Tepekent-Büyükçekmece /
İSTANBUL
Başvuru Yapılacak Birim: Yök İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisi
İrtibat Telefon Numaraları: 0850 850 27 35-1270-1223
Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır.
Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:

İlan Başlama Tarihi16.02.2022
Son Başvuru Tarihi02.03.2022
Ön Değerlendirme İlan Tarihi09.03.2022
Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul)15.03.2022 saat 14:00
Sonuç Açıklama Tarihi21.03.2022
Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresiwww.arel.edu.tr

ÖNEMLİ NOTLAR

  • Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5′ lik not sisteminin 100’lük
    not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
FAKÜLTEBÖLÜMProfesörDoçentDoktor Öğretim
Üyesi
Öğretim
Görevlisi
Araştırma
Görevlisi
ASGARİ
ÖLÇÜTLER
İLGİLİ ABD/
UZMANLIK
ALANI
ARANAN NİTELİKLER
İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İşletme Türkçe1Üniversitelerin İşletme, İstatistik,
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
bölümlerinden birinden mezun olmak veya
Yüksek Lisansını İşletme, İstatistik,
Muhasebe Finans, Muhasebe Denetim,
Sayısal Yöntemler, Yönetim ve
Organizasyon, İnsan Kaynakları, Pazarlama
bölümlerinden birinde yapmış ya da
yapıyor olmak.
İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
Havacılık Yönetimi1Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,
Havacılık, Havacılık Yönetimi, Lojistik
alanından doktorasını yapmış olmak ve
Havacılık sektöründe deneyim sahibi
olmak.
İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
Yönetim Bilişim
Sistemleri
1Doçentliğini; Yönetim Bilişim Sistemleri,
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, bilim
alanlarından birinden almış olmak.
İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
Yönetim Bilişim
Sistemleri
1Doktora derecesini; Yönetim Bilişim
Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Enformatik,
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Sayısal Yöntemler,
Ekonometri alanlarının birinden almış
olmak.
GÜZEL
SANATLAR
FAKÜLTESİ
Dijital
Oyun Tasarımı
Bölümü
1Doçentliğini Grafik Tasarımı ana sanat dalında almış olmak
GÜZEL
SANATLAR
FAKÜLTESİ
Dijital
Oyun Tasarımı
Bölümü
2Bilgisayar Mühendisiliği, Yazılım
Mühendisliliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği, İktisat, Mimarlık, Endüstri
Tasarımı, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim
Tasarımı, İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve
Animasyon, Medya ve İletişim Sistemleri,
Yeni Medya, Radyo Televizyon ve Sinema,
Fotoğraf, Film Tasarımı Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Güzel
Sanatlar Eğitimi bölümlerinden birinde
lisans yapmış olmak ve bu bölümlerin
birinden doktora/sanatta yeterliliğini
tamamlamış olmak.
GÜZEL
SANATLAR
FAKÜLTESİ
Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
1Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bölümünden lisans mezunu olmak.
GÜZEL
SANATLAR
FAKÜLTESİ
Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
1Besin Hijyeni ve
Teknolojisi
Doçentliğini Besin Hijyeni ve Teknolojisi
alanında almış olmak.
GÜZEL
SANATLAR
FAKÜLTESİ
Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
1Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak.
GÜZEL
SANATLAR
FAKÜLTESİ
Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
1Turizm alanında Doktorasını yapmış olmak.
Gastronomi turizmi üzerine çalışmaları
olmak.
GÜZEL
SANATLAR
FAKÜLTESİ
Çizgi Film ve
Animasyon
1Yüksek Lisansını Grafik Tasarımdan, Doktorasını Sanat tarihinden yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİAnatomi Anabilim
Dalı
1Anatomi (Tıp) Anabilim Dalında doktora
yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİBiyofizik Anabilim
Dalı
1Biyofizik (Tıp) Anabilim Dalında doktora
yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİİmmünoloji Anabilim
Dalı
1Tıp Fakültesi mezunu olmak. İmmünoloji alanında doktora yapıyor olmak.
TIP FAKÜLTESİTıbbi Genetik
Anabilim Dalı
1Tıpta uzmanlığını Tıbbi Genetik alanında
almış olmak. Kanser gen ekspresyon
çalışmaları yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Endüstri
Mühendisliği
İngilizce
11YöneylemYöneylem Anabilim Dalında Doçentliğini
almış olmak. İngilizce dil şartını sağlamış
olmak. Yabancı dil puanı: 85
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Endüstri
Mühendisliği
İngilizce
2Endüstri
Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği alanında doktorasını
tamamlamış olmak, İngilizce dil şartını
sağlamış olmak.
Yabancı dil puanı: 85
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Endüstri
Mühendisliği
İngilizce
1Endüstri Mühendisliği Bölümünden lisans
mezunu olmak ve Endüstri
Mühendisliği,Sistem Mühendisliği,
Mühendislik Yönetimi, İşletme
Mühendisliği alanlarında yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak. İngilizce
yabancı dil puanından en az 85 almış
olmak.
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Bilgisayar
Mühendisliği
1Bilgisayar
Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri
Mühendisliği,
Yazılım
Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ile
ilgili alanların birinde doktorasını
tamamlamış olmak.
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Bilgisayar
Mühendisliği
1Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
alanlarının birinde lisans yapmış olmak ve
ilgili alanların birinde yüksek lisans veya
doktora programına başlamış olmak.
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Bilgisayar
Mühendisliği
(İngilizce)
11Bilgisayar
Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri
Mühendisliği,
Yazılım
Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ile
ilgili alanların birinde doktorasını
tamamlamış olmak ve ilgili alanda
Doçentliğini almış olmak.
İngilizce yabancı dil puanından en az 85
almış olmak.
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Bilgisayar
Mühendisliği
(İngilizce)
2Bilgisayar
Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri
Mühendisliği,
Yazılım
Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
alanlarının birinde doktorasını tamamlamış
olmak. İngilizce yabancı dil puanından en
az 85 almış olmak.
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Bilgisayar
Mühendisliği
(İngilizce)
1Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
alanlarının birinde lisans yapmış olmak ve
ilgili alanların birinde yüksek lisans veya
doktora programına başlamış olmak.
İngilizce yabancı dil puanından en az 85
almış olmak.
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Yazılım Mühendisliği
İngilizce
11Bilgisayar
Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri
Mühendisliği,
Yazılım
Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ile
ilgili alanların birinde doktorasını
tamamlamış olmak ve ilgili alanda
Doçentliğini almış olmak.
İngilizce yabancı dil puanından en az 85
almış olmak.
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Yazılım Mühendisliği
İngilizce
3Bilgisayar
Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri
Mühendisliği,
Yazılım
Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
alanlarının birinde doktorasını tamamlamış
olmak. İngilizce yabancı dil puanından en
az 85 almış olmak.
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
1Elektrik
Mühendisliği,
Elektronik
Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği,
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği veya
Kontrol
Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği veya Kontrol Mühendisliği
alanlarından birinde doktorasını
tamamlamış olmak.
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
(İngilizce)
1Fizik alanında doktorasını tamamlamış
olmak ve İngilizce dil şartını sağlamış
olmak.
İngilizce yabancı dil puanından en az 85
almış olmak.
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
(İngilizce)
2Elektrik
Mühendisliği,
Elektronik
Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği,
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği veya
Kontrol
Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği veya Kontrol Mühendisliği
alanlarından birinde doktorasını
tamamlamış olmak ve İngilizce dil şartını
sağlamış olmak.
İngilizce yabancı dil puanından en az 85
almış olmak.
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Biyomedikal
Mühendisliği
1Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
İç Mimarlık2İç Mimarlık veya Mimarlık ile ilgili
alanlarda doktora/sanatta yeterlik yapmış
olmak.
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği1Yapıİnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak.
SAĞLIK
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Hemşirelik1Hemşirelik esasları alanında yüksek lisansını bitirmiş olmak.
SAĞLIK
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Odyoloji1Odyoloji alanında yüksek lisansını bitirmiş
olmak. Klinik ve Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon mesleki tecrübelerine sahip
olmak.
SAĞLIK
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Odyoloji1Odyoloji alanında yüksek lisansını yapmış ya da yapıyor olmak.
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Mütercim ve
Tercümanlık İngilizce
1Çeviribilim (İng.), Mütercim ve
Tercümanlık (İng.) alanlarından birinde
doktora yapmış olmak.
İngilizce yabancı dil puanından 85 almış
olmak.
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
İngiliz Dili ve
Edebiyat
3Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz
Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak,
yüksek lisansını ve doktorasını İngiliz Dili
ve Edebiyatı alanında yapmış olmak.
İngilizce yabancı dil puanından 85 almış
olmak.
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
İngiliz Dili ve
Edebiyat
1Doçentliği İngiliz Dili ve EdebiyatıDoçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak. İngilizce yabancı dil puanından 85 almış olmak.
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Psikoloji1Tıp veya Psikoloji lisans mezunu olmak;
doçentliğini Psikiyatri veya Psikolojinin alt
alanlarından birinde almış olmak
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Psikoloji1Tıp veya Psikoloji lisans mezunu olmak;
doçentliğini Psikiyatri veya Psikolojinin alt
alanlarından birinde almış olmak
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Psikoloji2Tıp veya Psikoloji Lisans mezunu olmak;
Klinik Psikoloji veya Uygulamalı Psikoloji
alanında Yüksek Lisans mezunu olmak;
ilgili alanda Doktora yapmış olmak. (Tıp
mezunları için uzmanlığını Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları alanında almış olmak)
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Psikoloji1Psikoloji Lisans mezunu olup, yüksek lisans
veya doktorasını Sosyal Psikoloji alanında
yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Psikoloji1Psikoloji Lisans mezunu olup, yüksek lisans
ve doktora derecesine sahip olmak (Gelişim
Psikolojisi alanında Yüksek Lisans veya
Gelişim Psikolojisi alanında Doktora
yapmış olmak)
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Psikoloji2Psikoloji Lisans mezunu olup ilgili alanda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Psikoloji2Psikoloji Lisans mezunu olmak.
Psikolojinin alt alanlarından birinde yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)1Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans,
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Lisans veya
Biyomühendislik Lisans mezunu olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek
Lisans veya Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Yüksek Lisans veya Biyomühendislik
Yüksek Lisans mezunu olmak. Moleküler
Biyoloji ve Genetik Yüksek Doktora veya
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora veya
Biyomühendislik Doktora mezunu olmak. İngilizce yabancı dil puanından 85 almış
olmak.
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)1Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans,
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Lisans veya
Biyomühendislik Lisans mezunu olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek
Lisans veya Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Yüksek Lisans veya Biyomühendislik
Yüksek Lisans mezunu olmak. Moleküler
Biyoloji ve Genetik Yüksek Doktora veya
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora veya
Biyomühendislik Doktora mezunu olmak.
Biyoinformatik alanında çalışmaları olmak. İngilizce yabancı dil puanından 85 almış
olmak.
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Sosyoloji1Sosyoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Matematik-Bilgisayar Bölümü (İng)1Fizik veya Fizik Mühendisliği
bölümlerinden lisans mezunu olmak ve
Fizik alanında Yüksek lisans yapıyor olmak. İngilizce yabancı dil puanından 85
almış olmak.
YABANCI
DİLLER
YÜKSEKOKULU
İngilizce Hazırlık
Okulu
1Yabancı Dil
Eğitimi, İngilizce
Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz/Amerikan
Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Dilbilimi
bölümlerinden lisans mezunu olmak,
formasyon eğitimi ve yüksek lisans yapmış
olmak, İngilizce Dil seviyesi notu: 85
YABANCI
DİLLER
YÜKSEKOKULU
İngilizce Hazırlık
Okulu
1Yabancı Dil
Eğitimi, Almanca
Öğretmenliği
Alman Dili ve Edebiyat veya Alman Dili
Eğitiminde lisans yapmış, yüksek lisans
yapmış veya yapıyor olmak. Yabancı Dil
Puanı: 85
MESLEK
YÜKSEKOKULU
Grafik Tasarımı1Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon,
Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği,
Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve
Animasyon, Grafik Tasarım, İletişim ve
Tasarım alanlarından birinden tezli yüksek
lisans mezunu olmak. (Ales Puan Türü :
Sözel/Sayısal : 70)
MESLEK
YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve
Sigortacılık
1Üniversitelerin Bankacılık, Bankacılık ve
Finans, Sigortacılık bölümlerinden birinden
lisans mezunu olup tezli yüksek lisans
yapmış olmak. (Ales Puan Türü : EA: 70)
MESLEK
YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Destekli
Tasarım ve
Animasyon
1Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon,
Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği,
Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve
Animasyon, Grafik Tasarım, İletişim ve
Tasarım alanlarından birinden tezli yüksek
lisans mezunu olmak. (Ales Puan Türü :
Sözel/Sayısal : 70)
MESLEK
YÜKSEKOKULU
İlk ve Acil Yardım2Hemşirelik ya da Ebelik lisans mezunu olup
tezli yüksek lisans yapmış olmak veya İlk
ve Acil Yardım ön lisans mezuniyeti
sonrası lisans bitirmiş olmak ve tezli yüksek
lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydı
ile sağlık alanında en az 2 yıl deneyimli
olmak. (ALES Puan Türü Sayısal: 70)
MESLEK
YÜKSEKOKULU
Anestezi1Hemşirelik ya da Ebelik bölümü lisans
mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış
olmak veya Anestezi Önlisans mezuniyeti
sonrası lisans bitirmiş olmak ve tezli yüksek
lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydı
ile Anestezi alanında en az 2 yıl deneyimli
olmak.
(ALES Puan Türü Sayısal : 70)
MESLEK
YÜKSEKOKULU
Diş Protez
Teknolojisi
1Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. (ALES Puan Türü Sayısal: 70)
MESLEK
YÜKSEKOKULU
Dış Ticaret1Avrupa Birliği alanında doktora yapmış olmak.
MESLEK
YÜKSEKOKULU
Mimari Restorasyon1Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım veya
Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden
birinden lisans mezunu olmak kaydıyla
Kültür Varlıklarını Koruma, RölöveRestorasyon veya Kentsel Koruma ve
Planlama programlarında tezli yüksek lisans
yapmış olmak ve belgelendirmek kaydı ile
5 yıl deniyimli olmak. Ales Puan Türü:
Sayısal / Eşit Ağırlık / Sözel : 70)
MESLEK
YÜKSEKOKULU
Mekatronik1Mekatronik Mühendisliği veya Makine
Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans
mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış
olmak.Alanında en az 2 yıl deneyimli
olmak.
(ALES Puan Türü Sayısal: 70)

İlanı Resmi Gazetede Görmek için Tıklayın.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu