MuhasebeVergi

MTV Gider Yazılır mı? Örnek Muhasebe Kaydı

MTV gider yazılır mı konusunu netleştirmek için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu incelenmelidir. Öncelikle 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda hangi motorlu araçların motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulduğuna bakılması gerekir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 1. maddesine bakıldığında hangi motorlu araçların bu vergiye tabi tutulduğu belirtilmektedir. MTV kanunu 1. maddesine göre;

a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş
bulunan motorlu kara taşıtları,
b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan
uçak ve helikopterler,

Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.

MTV’nin Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hakkında

MTV ödemelerinin gider yazılıp yazılamayacağını konusunda öncelikle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40. maddesi 5. bendinde;

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)

Ayrıca 6. bendinde;

İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar

Gider olarak yazılabileceği belirtilmektedir. Diğer taraftan MTV Kanunu 14. maddesinde;

Bu Kanuna bağlı (I), (I/A), (…)(1) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari
maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu
amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve
kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

Hükmüne yer verilmiştir.

MTV gider yazılır mı konusunda iki hükme bakılarak Gelir Vergisi Kanununda MTV’nin gider yazılacağı anlaşıldığı gibi MTV Kanununda ise yazılamayacağı belirtilmektedir. Burada özel hükümler genel hükümlerin önüne geçmesi ilkesine bakıldığında Gelir Vergisi Kanunun hükümleri genel hükümler, MTV Kanunun ise özel hükümler olduğu için MTV ödemelerinde MTV Kanunu hükümlerine uyulması gerekmektedir.

MTV Hangi Durumlarda Gider Yazılır Hangi Durumlarda Yazılmaz

MTV gider yazılır mı sorusunun cevabına ulaşırken araçların özelliği ve araç sahibi işletmenin faaliyet konusu önem taşımaktadır. Aşağıda 3 farklı motorlu araç grubunun hangi durumlarda gider yazılacağı hangi durumlarda gider yazılamayacağı aktarılmaktadır.

Otomobil, Motosiklet, Arazi taşıtları, Kaptıkaçtı gibi araçlar;

Sadece taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşanlar kiraya verdikleri araçlarının MTV ödemelerini gider yazabilir.

Taşıt kiralama faaliyeti dışındakiler ise ticari maksatla kullanılsa dahi gider yazılamaz.

Minibüs, Otobüs, Kamyonet, Kamyon, Çekici, Motorlu karavan, Panel van gibi araçlar;

Bu tür araçlar için ödenen MTV gider yazılabilir.

Bu kategorideki araçların gider yazılabilmesi mümkündür ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bazı araçların ruhsatlarında araç sınıfı kamyonet olarak geçse de arkasında koltuk olduğu için kamyonet sınıfında değerlendirilmemelidir. Bu tür durumlarda araçlar binek oto olarak işlem görmesi gerekir.

Uçak, Helikopter

Uçak ve helikopterlerde ise eğer bu araçlar ticari maksatla kullanılıyorsa MTV ödemeleri gider yazılır. Özel maksatla kullanıldığında ise bu araçlara ait MTV ödemeleri gider yazılamaz.

MTV Muhasebe Kaydı

MTV gider yazılır mı konusunda aracın özelliğine ve araç sahibinin kullanım amacına göre gider yazılıp yazılamayacağı belirlenmekte. MTV muhasebe kaydı yaparken de bu durum göz önünde bulundurulması gerekir.

Eğer MTV ödemesi gider yazılabiliyorsa direk 770’li hesapta ilgili bölüme gider yazılabilir. MTV ödemesinin gider yazılamayacağı durumlarda ise gider hesabına kayıt yapıldıktan sonra kanunen kabul edilmeyen giderler hesabına kayıt yapılması gerekir.

Örnek 1: İşletmenin aktifine kayıtlı olan otomobile ait MTV’nin ilk taksiti olan 1.000,00 TL 31.01.2022 tarihinde ödenmiştir. (Örnekte işletmenin aktifine kayıtlı olan bir otomobil baz alınmakta ve bu işlemde yapılan ödeme gider kabul edilmemektedir. Bu nedenle motorlu taşıtlar vergisi muhasebe kaydı aşağıdaki gibi ödemenin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider hesabına işlenmesiyle sonuçlandırılmalıdır.)

HESAP KODUBORÇALACAK
770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ1.000,00 TL
950.01 KKEG1.000,00 TL
102-BANKALAR1.000,00 TL
951-K.K.E.G.1.000,00 TL
TOPLAM TUTARLAR2.000,00 TL2.000,00 TL

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu